Kategorie

Kategorie

Druki, Księgi, Faktury

Druki akcydensowe są wyrobem poligraficznym nie będącym książką, ani czasopismem. Jest to samoistny druk o charakterze użytkowym lub okolicznościowym. Druki występują też z kopią. Są nie zastąpioną rzeczą w biurach i firmach.